Site Logotype

Algemene voorwaarden Praktijk Enerqi (dd 1-1-2022)

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Behandelingen:
De door Praktijk Enerqi gegeven behandelingen zijn niet ter vervanging van medische interventies vanuit de reguliere geneeskunde. De behandelingen zijn aanvullend/ondersteunend en moeten ook als zodanig gezien worden. 
Praktijk Enerqi stelt geen Westerse diagnoses. Daarvoor moet u naar uw huisarts of behandelend arts.
Praktijk Enerqi behoudt het recht voor, om behandelingen stop te zetten, wanneer u mijn advies contact op te nemen met de reguliere zorg naast u neerlegt.
Voorafgaand aan de behandeling bespreek ik het behandelplan met u. Mocht u, om welke reden dan ook, niet eens zijn met de geplande behandeling, dan moet u dat direct zeggen.
Mocht u (pril) zwanger zijn, of vermoeden dat u dat bent, dan heeft u de plicht om dat voorafgaand aan de behandeling aan mij te vertellen. Ik moet dan de behandeling daarop afstemmen.
Tijdens de behandeling blijf ik bij u, zodat ik indien nodig kan helpen en kan ingrijpen.
Ik behandel u met de grootste zorg, maar toch kan het voorkomen dat u een druppeltje bloed verliest en/of een kleine blauwe plek over houdt aan de behandeling. Na alle type behandelingen kan het voorkomen dat u een vermoeid gevoel heeft. Bij cupping en guasha is het tevens mogelijk dat u gedurende enkele dagen roodpaarse plekken in het behandelde gebied heeft. Als u akkoord gaat met de behandeling, accepteert u dit risico.

Hygiëne:
Praktijk Enerqi gebruikt voor acupunctuur alleen steriel verpakte wegwerpnaalden. Deze worden niet hergebruikt.
Materiaal dat gebruikt wordt voor cupping of guasha wordt na de behandeling grondig schoongemaakt voordat het opnieuw gebruikt wordt.

Afzeggen:
Afspraken dienen 24uur voor aanvang van de afspraak afgezegd te worden. Doet u dit niet, dan behoud Praktijk Enerqi het recht voor u een factuur te sturen voor de gereserveerde tijd.

Stopzetten behandeling:
U mag altijd uw behandeling stopzetten, zonder opgave van reden.
Praktijk Enerqi mag de behandeling stopzetten als er een betalingsachterstand is, als u 2 of meer keer zonder afmelding niet op een afspraak bent verschenen of als er sprake is van onfatsoenlijk gedrag.


Betaling:

De betaling gebeurt bij voorkeur door middel van een betaalverzoek via de Whatsapp. Dit verzoek is 7 dagen geldig. Ik vind het fijn als u binnen deze termijn betaalt. Naast een betaalverzoek is het ook mogelijk om via bankoverschrijving of contant te betalen.
Praktijk Enerqi mailt u na de behandeling een factuur, die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
Mocht u niet in deze 7 dagen betalen, dan stuurt Praktijk Enerqi u 1 betaalherinnering. Mocht u ook deze niet betalen, dan kan Praktijk Enerqi een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.
Praktijk Enerqi stopt met behandelen als u niet aan de betaalverplichting voldoet en zet deze pas weer voort als alle rekeningen voldaan zijn.

Zorgverzekering:
Praktijk Enerqi is aangesloten bij VBAG, waarmee het mogelijk is facturen (deels) vergoed te krijgen. Voor de precieze vergoedingen verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar. U betaalt de factuur aan Praktijk Enerqi en voor het declareren stuurt u zelf de factuur naar uw zorgverzekeraar.

Privacy:
Voor het privacyreglement van Praktijk Enerqi verwijs ik u naar de privacyverklaring.

Klachtenregeling:
Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, dan hoor ik dat graag direct van u. We hebben dan de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek een oplossing te vinden.
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Quasir (Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg), waar ik via mijn beroepsvereniging VBAG bij aangesloten ben.

Overleg met derden:
Op uw verzoek en met uw toestemming zal Praktijk Enerqi contact onderhouden met uw huisarts, behandelend arts, therapeut of werkgever.