Site Logotype

Disclaimer Praktijk Enerqi (dd 1-1-2022)

Algemeen
Praktijk Enerqi, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 66495393, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.praktijkenerqi.nl. Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie berusten bij Praktijk Enerqi. Foto’s en/of afbeeldingen zijn persoonlijk eigendom of overgenomen van auteursrechtenvrije websites als Pixabay.
Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. 
Praktijk Enerqi streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Praktijk Enerqi aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade
of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houd ik mij aanbevolen.
Hoewel ik alles in het werk stel om misbruik te voorkomen, is Praktijk Enerqi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.
Praktijk Enerqi heef uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in acupunctuur, kinesiologie en reflexintegratie te informeren over de bijdrage die mijn diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze
geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van acupunctuur, kinesiologie en reflexintegratie in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.
Praktijk Enerqi kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie. 


Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Praktijk Enerqi is geen arts, en geef dan ook geen aanbevelingen omtrent medicijngebruik of het volgen van andere therapieën. Hiervoor verwijs ik u graag door naar uw behandelend arts.
Aan de berichtgevingen die Praktijk Enerqi publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Wijzigingen
Praktijk Enerqi heef het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan verdere aankondiging te doen.
Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: info@praktijkenerqi.nl