Site Logotype

Privacy-en cookiebeleid Praktijk Enerqi (dd 1-3-2023)

DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

ls uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bewaartermijn
De bewaartermijn van uw gegevens is wettelijk vastgelegd en betreft 20 jaar, startend na de laatste behandeling/wijziging in de gegevens.
Bij minderjarigen is de bewaartermijn 20 jaar vanaf het moment dat de minderjarige volwassen is geworden.

Andere doeleinden
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.
Als acupunctuur en/of kinesiologie door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, kunt u deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.
De gegevens die ik vastleg voor de nota zijn:
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘Consult Acupunctuur, prestatiecode 24104’ of ‘Consult Kinesiologie, prestatiecode 24002’

COOKIES
Bezoekt u de website www.praktijkenerqi.nl voor het eerst, dan verschijnt er een cookiemelding. U kunt dan aangeven welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons om de site te verbeteren.
Wilt u een optimaal werkende site? Vink dan alle vakjes aan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookiesverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In dit privacybeleid vindt u meer informatie over waar ik uw gegevens voor gebruik. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via info@praktijkenerqi.nl.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.praktijkenerqi.nl.
De ‘basis’-stand: ‘Alleen noodzakelijke cookies’.